C46200 HSn62-1 High Quality Tin Brass Sheet Plate

C46200 HSn62-1 High Quality Tin Brass Sheet Plate

 

  • C46200
  • Thickness:0.5mm-2.0mm
  • Width:20~2500mm

 

GB ASTM JIS
HSn62-1 C46200 C4621
HSn90-1 C41100

 

ASTM Chemical Compositin(%)
Cu Pb Fe Sn Zn
C46200 62.0-65.0 0.2 0.1 0.5-1.0 Balance
C41100 89.0-92.0 0.1 0.05 0.3-0.7 Balance

 

GB Chemical Compositin(%)
Cu Sn Ni Fe Pb Zn
HSn62-1 61.0-63.0 0.7-1.1 0.5 0.1 0.1 Balance
HSn90-1 88.0-91.0 0.25-0.75 0.5 0.1 0.03 Balance

 

Grade Grade Temper Thickness/mm Tensile Strength    Rm/MPa Elongation   A11.2/%
GB ASTM more than
HSn62-1 C46200 R from 4 to 14 340 20
M 0.3-10 295 35
Y2 350-400 15
Y 390 5

 

 


Post time: Oct-28-2020